Actually very good brow for a beginner...
   June 18, 2017 03:25Vaikka tässä kulmassa on virheitä, se on kokonaisuudessa aika hyvä. Vaan pari ajatusta:

  1. Alkulinjat (ja kaikki ensimmäisen kierroksen linjat) täytyy vetää noin, että ei nosta terää ihosta. Hetkellä näyttää siltä, että niitä olisi yritetty jatkaa. Samoin alkulinjojen pitäsi kasvaa.
  2. 3-linjan kombo on tehty väärin ja kombon keskimäinen linja loppuu liian aikaisin. Pitäisi ehdottomasti olla noin, että kombon keskimäinen linja menee noin pitkäksi, että se osuu ylälinjaan selkärangan alkupisteseen. Kulman selkärangan alkupiste pitäisi olla lähempänä kulman alkua! Aina täytyy mittaa selkärangan alkupisteet!
  3. KAIKILLA päälinjoilla pitäisi olla lisälinjat. Hetkellä näytää siltä, että monella (esim viimeisellä ja myös toiseksi viimeisellä) ei ole sitä.
  4. Alalinjoijen lisälinjat pitäisi aina alkaa päälinjojen välistä keskeeltä (hetkellä näytää siltä, että ne alkaa lähempänä joko edellistä tai seuraava päälinjaa).
  5. 2-pisteen jälkeen ei kannataa aloittaa uusia alalinjoja ja kulman loppuosa täytyisi ratkaista 3-nen kierroksen linjoilla kulman sisältä. Alalinjat ei saa tässä kuviossa olla "S"-muotoisia, niiden pitäisi olla samoin päin kaareat kun muut linjat.
  6. Sisältä saisi pikkuisen täyttää kulmaa enemmän.
  7. Ylälinjojen alkupisteet pitäisi olla lähempänä toinen toista ja tullaa enemmän toinen toisen päälle.

Kokonaisuudessa erinoimainen kulma, koska tekijä on käsittänyt sen, kuinka tehdä luonnolisia kulmia.