LashLift ripsmedisaini koolitus - 22.08.2015 - VÄLJA MÜÜDUD! – FutureGate.io Google Maps Multiple Markers

LashLift ripsmedisaini koolitus - 22.08.2015 - VÄLJA MÜÜDUD!

BACK FROM TOURING THE WORLD WE ANSWER THE DEMAND OF OUR ESTONIAN FANS!

Laiast maailmast tagasi Eestis, et tulla vastu ka meie kohalikele koolituste huvilistele!

LashLift koolitus 22.08.2015Mida annab sulle LashLift ripsmetehnika koolitus?

 

 • Põhjalikud praktilised oskused LashLift ripsmekoolutuse tehnoloogiate osas.
 • Teadmised rispsmete disainist ja hooldusest.
 • Kõik alustamiseks.vajalikud materjalid ja töövahendid (sh AirLashes LashLift Starter Kit).
 • Praktilistel kogemustel põhinevad nõuanded klientide leidmiseks ja oma teenuste müügiks.
 • Põhjaliku Airlashes LashLift koolitusmaterjali.
 • Ametliku RichBrows New York diplomi: AirLashes LashLift Professional.
 • Profiil RichBrows New York andmebaasis kliendikontaktide saamiseks.


Mis on LashLift tehnoloogia?

Tegemist on uudse ja kiiresti populaarsust koguva trendiga ripsmete disaini ja hoolduse valdkonnas. Erinevalt vanematest ja nii-öelda "eilse päeva" tehnoloogiatest, millega kaasnes ripsmetele kahjulik keemiline töötlemine, on LashLift täielikult looduslik lähenemine. Kasutades selleks ette nähtud abivahendeid (sialduvad koolituse hinnas) saab ripsmetehnik maksimaalselt võimendada kliendi olemasolevate ripsmekarvade tugevusi ning anda neile vormi vastavalt selle, millist koolutusastet klient soovib. Protseduuri käigus ei paigaldata ripsmetele pikendusi ega kasutata lisakemikaale (sh sünteetilisi liime).

LashLift protseduuri tulemuseks on loomulikud, lopsakad ja kaunilt kooldunud ripsmed, mis on võrreldes tavapäraste ripsmepikenduste paigaldamise tulemustega oluliselt loomulikumad ja ilusamad. Lisaks sellele on tulemus kliendi jaoks tunduvalt mugavam ja vähem hooldamist nõudev. LashLift võimaldab anda ripsmetele just sellise kuju, mis on kliendi näojooni, ripsmete anatoomilist ülesehitust ja soove arvesse võttes kõige loomulikum, püsivam ja atraktiivsem.

 

Milline on koolituse ülesehitus ja sisu?

Koolituse käigus saab osaleja põhjalikud teadmised seoses ripsmekarvade ja silma anatoomiaga, kliendisuhete loomisega, kliendi ette valmistamisega LashLift protseduuriks ning loomulikult praktilised teamised LashLift tehnoloogia kasutamisest.

Väikestes gruppides ja vahetult professionaalide käe all saavad osalejad vabas ja pigem rõõmsas õhkonnas selgeks selle, kuidas oma olemasolevatele ja tulevastele klientidele LashLift tehnolooogia abil paremaid ripsmeteenuseid osutada. Reeglina alustame koolitust sellest, et teeme selgeks kõik olulise soeses ripsmete ja silma ehituse anatoomiaga. Ei maksa hirmu tunda selle ees, et tegemist oleks doktorikraadile sarnast ettevalmistust eeldava süva-teadusliku jutuga. Vastupidi. Kuna kogu koolitus on läbi ja lõhki praktiline, on lihtsalt väga oluline ka teatud taustateadmiste omamine seoses ripsmekarva koostise, kasvamise loogika ja silmaga. Teades hästi antud koolitusmooduli sisu, suudab osaleja hilisemas töös vältida mitmeid vigu, mis võivad halvimal juhul kaasa tuua ohte kliendi tervisele. 

Teine osa koolitusest käsitleb LashLift protseduuriks vajalikke vahendeid. Esmalt saavad osaleajd selge pildi sellest, kuidas LashLift tehnoloogia tegelikult toimib. Tutvume vajalike nahaõlide, ripsmekoolutusvormide ja -toonimise värvidega. Osalejad omandavad praktilised teadmised ripsmedisainist ning suudavad antud mooduli tulemusena ette näha kõigi kolme koolutusastme tulemusi erineva pikkuse ja kujuga ripsmete puhul. Tänu sellele on tulevikus erinevate klientide puhul õige koolutusastme valimine tunduvalt lihtsam.  Antud mooduli teises pooles tutvume loomulikult ka AirLashes LashLift Starter Kit-i sisuga ning osalejad saavad täpse ja põhjaliku ettekujutuse sellest, kuidas oma uusi töövahendeid kasutada. 

Koolituse kolmanda osa käigus õpime klienti LashLift protseduuriks ette valmistama. Käsitleme hügieeni nõudeid ning loomulikult vaatame ka seda, kuidas ettevalmistus praktiliselt (modelli näitel) teostada. Osalejad oskavad antud mooduli tulemusena kasutada ripsmešampoone ja valmistada kliendi ripsmekarvad protseduuriks ette. Õpime paigaldama ripsmete silikoonpatju ning vältima kliendile ebamugavustunnet või isegi valu põhjustada võivaid vigu, mida mitmed algajaid teinud on. 

Mõistagi moodustab suurima osa koolituspäevast läbinisti praktiline LashLift tehnoloogia õppimine. Kuna mistahes teadmised seoses iluteenuste osutamisega on täiesti kasutud, kui osaleja ei saa vastavaid tehnikaid ise harjutada, keskendumegi sellele, et samm-sammu haaval modellide ripsmetel läbi proovida kõik olulised LashLift tehnikad. Õpime andma ripsmetele püsiva ja soovitud kuju ja koolutusnurga. Omandame kolme erineva koolutusastme õigeks saavutamiseks vajalikud tehnilised nüansid ja nipid, mida professionaalsed tehnikud on oma praktilise töö tulemusena oluliseks pidanud. Lisaks käsitleme levinumaid vigu, mida ebaprofessionaalse lähenemise tagajärjel tehakse ning õpime ennetama tavapäraselt esineda võivaid kliendiküsimusi. Antud mooduli tulemusena suudab osaleja viia protseduuri edukalt lõpuni nii, et on saavutatud tehnoloogiliselt parim võimalik tulemus ning tehtud ka kõik vajalik, et klient tunneks ennast protseduuri käigus hästi.

Koolituse eelviimases osas vaatleme järelhooldusega seonduvat ning seda, kuidas jõuda kliendiga üksmeelele pikaajalise ripsmehoolduse strateegia osas. Vaatleme, milliste vahendite kasutamine aitab säilitada perfektset tulemust ning millistes küsimustes on kasulik klienti peale protseduuri lõppu harida. Lõpuks läbivad koolitusel osalejad ka praktilise ja proffide järeleproovitud tehnikatel põhineva müügi- ja turundustehnikate mooduli. See tähendab, et õpime sõna otseses mõttes kliente leidma, nende vajadusi mõistma ning oma teenuseid nii hoolivalt, usalduslikult ja mõjusalt esitlema, et algaks reaalne kliendisuhe, mitte ei oleks tegemist lihtsalt üldiselt väga levinud mõttevahetusega sellest, mis ilumaailmas uut on. Osalejad on öelnud, et suudavad antud mooduli läbimise tulemusena teenida keskmiselt kaks korda rohkem raha kui varem. 


Koolitusel läbitavad teemad:

 • Turundus ja hinnapoliitika kliendile
 • Kliendi ettevalmistus ja töövahendid
 • Õige ripsmekoolutuse astme valimine
 • Ripsmešampooni kasutamine ja ripsmete toonimine
 • Silikoonpatjade kasutamine
 • LashLift tehnikad
 • Järelhooldus ja kliendisuhte hoidmine
 • Õpitu praktiseerimine modellil.

 

Koolitajad on Eret Koppel ja Margit Sannu Rajapuu.

 

Koolituse boonused:  

Koolitusel osalenu saab tasuta AirLashes LashLift Starter Kit-i, mille väärtus on 45 eurot.Koolituse edukalt läbinud saavad rahvusvahelise Airlashes LashLift diplomi, mis on kulmuekspertide töökvaliteedi suur tunnusmärk.

Back